På sporet af slægten

Sønderjyder

Sønderjyllands våben
Det sønderjyske våben

For sønderjyske forfædre gælder en række særlige forhold. Fx findes sønderjyske skifter fra perioden 1867-1920 i amtsrets­arkiverne, fordi retsbetjentembedet blev afskaffet i 1867. Den dømmende myndighed overgik herefter til de nye amtsretter. Et andet specielt forhold er, at nyfødte sønderjyder siden 1874 er blevet indført i særlige civile fødsels-biregistre, der kun findes i denne landsdel.

På samme måde findes civile dødregistre, også med begyndelsesår 1874, og en yderligere "specialitet" er, at de sønderjyske kirkebøger allerede fra 1763 førtes i to eksemplarer.

Også vdr folketællinger er der forskelle, idet der 1787 ikke findes tælling for Sønderjylland, de første holdtes i 1803 og 1835. I 1850 findes ingen tælling, og man skal naturligvis huske, at det samme gælder for perioden 1860 og 1916 fordi det ikke var en del af Danmark.

Læsestof

Inden man kaster sig ud i den sønderjyske del af slægten, bør man læse lidt om dette specielle emne, fx i "Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning" af Hans H. Worsøe der senest er udkommet i 1999, og giver en virkelig god introduktion til dette emne.

Er man interesseret i at læse mere om de særlige administrative forhold i området, findes en særlig oversigt over dette emne på Landsarkivet for Sønderjyllands hjemmeside.