På sporet af slægten

Navnetips

Navne er ikke, hvad de har været. Stavemåderne lå mindre fast, når blot man kommer ca. 100 år tilbage. Og du vil sikkert også opleve, at personers navne kan variere lidt i kilderne - der kan veksles mellem forskellige stavemåder, tilnavne, m.m.. Det gælder om at holde tungen lige i munden, for det er let at overse personer, eller få fat i de forkerte.

Damer :

Ca. 1890 -
Fru direktør Niels Hansen
Kvinden er gift med en mand, der hedder Niels Hansen og er direktør. Andre lignende former er fx "professorinde Hansen" og "pastorinde Hansen", hvor kvinden bliver betegnet efter sin mands erhverv og efternavn.

Fru Maren Jensen
Maren er gift med hr. Jensen. Pigenavnet er ukendt.
ELLER:
Maren er gift og har beholdt sit eget navn. Ægtemandens navn kendes ikke.

Maren Jensen, født Hansen
Maren er gift med hr. Jensen og datter af Hr. Hansen.
ELLER: Maren er datter af frk. Hansen.
Er Maren gammel og lever omkring 1890 - 1920, kan hendes fødenavn være et fadernavn. Hun er altså datter af en, der hed Hans til fornavn.

Ca. 1830 - 1890
Maren Jensen
Maren er gift med hr. Jensen. Pigenavnet er ukendt.
ELLER: Maren er datter af hr. Jensen.
ELLER: Marens far hedder Jens til fornavn.

Maren Jensen Søndergård
Maren stammer måske fra en gård, der hed Søndergård.
ELLER: Maren er gift med manden på "Søndergård".

Ca. ? - 1830
Maren Jensdatter
Marens far hedder Jens til fornavn.

Maren Niels Hansens
Maren Nielses
Maren Nielskone (Især i 1600- og 1700 tallet).
Maren, hvis efternavn og fadernavn er ukendt , er gift med en mand, der hedder Niels til fornavn.

Maren Møllers, Gamle Maren, Blinde Maren
Maren får tilnavn efter sin mands erhverv, eller efter et karakteristisk træk ved hende selv.
Det sidste ses især ved gamle mennesker i ældre tid.

Herrer :

Ca. 1890 -
Hr. Niels Hansen
Niels er søn af hr. Hansen.
ELLER: Niels er søn af frk. Hansen.

Ca. 1830 - 1890
Niels Hansen
Niels er søn af hr. Hansen.
ELLER: Niels far hedder Hans til fornavn.

Niels Hansen Søndergård
Niels stammer fra en gård, der hed Søndergård, hans far hed Søndergård.
ELLER: Niels er mand på "Søndergård".

Ca. ? - 1830
Niels Hansen
Niels'es far hedder Hans til fornavn

Niels Møller, Niels Jyde, Gamle Niels, Blinde Niels
Niels får tilnavn efter sit erhverv, det sted han kommer fra, eller efter et karakteristisk træk ved ham selv. Det sidste ses især ved gamle mennesker i ældre tid.

Efternavne: Forskellige lande, forskellige traditioner

Efternavne eller familienavne er den del af en persons navn, der gives videre gennem familier, eller er givet i henhold til lov eller sædvane. Mange kulturer har forskellige skikke for hvordan navne går igen fra generation til generation.

Efternavne stammer fra den relativt "seneste" middelalderlig skik af tilnavne eller navne givet for at differentiere mennesker. Der var fire forskellige typer af tilnavne som typisk blev givet:

  1. Patronym - beskriver dig som dit fars barn
  2. Sted - beskriver hvor du bor, er født, din arbejdsplads, eller hvilet område du ejer
  3. Erhvervsmæssig status - beskriver dit erhverv eller rang
  4. Kælenavne - kan være mange ting. Såsom et træk, eller et almindeligt værktøj som du brugte

I middelalderen blev tilnavne mindre almindelige og nedarvede efternavne blev normen i hele Europa og den vestlige kultur. I Grækenland og de Slaviske lande har mænd og kvinder fået forskellige variationer af det samme efter­navn. Ifølge den europæiske tradition tog børnene faderens efternavn. I de senere år har denne tradition ændret sig, da tendensen har været mod, at kvinder bevarer pigenavne og ikke tager mandens efternavn. Børn gives ikke automatisk deres fars efternavn, men de tager deres mors eller fars efternavn eller en kombination af disse to efternavne.

Ifølge en undersøgelse fra United States Census Bureau var det mest almindelige efternavn Smith i 2000, som omkring 2,3 millioner mennesker havde, eller næsten 1% af befolk­ningen. Yderligere seks navne blev hver brugt af over 1 million mennesker (Johnson, Williams, Brown, Jones, Miller og Davis). Disse top syv navne har omkring 4% af den ameri­kanske befolkning, eller en ud af hver 25 personer.

Mens Smith for de fleste engelsktalende lyder som et almindelig efternavn, er der i Vietnam ifølge traditionen kun 100 efternavne!

En undersøgelse foretaget i Bac-ninh provinsen i det nordlige Vietnam anslås at omkring 40% af den vietnamesiske befolkning bærer efternavnet Nguyen.


Efternavnets historie