På sporet af slægten

Kirkeårets dage, fester m.m.

Slægtsforskeren har god brug for at kende kirkeårets dage, tamperdagene, forskellige ældre helligdage, der nu er afskaffede m.m. Disse dage var en levende del af forfædrenes kalender og optræder ikke mindst i kirkebøgerne.

"Skiftedage" kan også være nyttige - ligesom de latinske betegnelser for dage, måneder og lignende.

Terminer og regnskabsår:

Juni termin
11. juni
December termin
11. december
Stats-finansårets start - 1981
1. april
Stats-finansårets start - 1982
1. januar
Dom(inica)
søndag
Adv(entus)
advent
Nat(ivitas Christi)
jul (Kristi fødsel)
Nov(us) A(nnus) nytår
nytår
Epiphania
hellig 3 konger
Jejunium
faste
Pascha
påske
Pentecoste
pinse
Trin(itatis)
trinitatis

Søndage før fastelavn:

Septuagesima ("70.ma")
2. s. før fastelavn
Sexagesima ("60.ma")
1. s. før fastelavn

Fastelavn:

Quinquagesima ("50.ma")
fastelavns søndag
Esto mihi
fastelavns søndag
Blå mandag
mandag efter fastelavn
Hvidetirsdag
tirsdag efter fastelavn
Askeonsdag
onsdag efter fastelavn

De fem søndage i fasten:

Jejunium
faste
Quadragesima ("40.ma")
1. søndag i fasten
Invocavit
1. søndag i fasten
Reminiscere
2. søndag i fasten
Oculi
3. søndag i fasten
Lætare (midfaste)
4. søndag i fasten
Judica
5. søndag i fasten

Påske:

Palmarum
palmesøndag
Dimmeluge
ugen før påskedag
Stille uge
ugen før påskedag
Coena dom(ini)
skærtorsdag
Viridium
skærtorsdag
Passio (domini), Parasceue
langfredag
Sanctum sabbatum
påskelørdag
Sancta dominica
påskesøndag
Resurrexi
påskesøndag

De 6 søndage efter påske:

Quasimodogeniti
1. s. efter påske
Misericordia 2. s. efter påske
2. s. efter påske
Jubilate
3. s. efter påske
Cantate
4. s. efter påske
Rogate
5. s. efter påske
Vocem jucunditatis
5. s. efter påske
Exaudi
6. s. efter påske

Pinse:

Pent(ecoste) pinsesøndag
pinsesøndag

Bevægelige helligdage:

Store bededag
4. fredag efter påske
Kristi himmelfart
6. torsdag efter påske

Faste helligdage 1536-1770

men afskaffede ved frd 26-10-1770:

De hellige tre konger
6. januar
Kyndelmisse, Mariæ renselse
2. februar
Mariæ bebudelse
25. marts
Skt Hans (Midsommer)
24. juni
Mariæ besøgelse (Fruedag)
2. juli
Mikkelsdag (Michaelis)
29. september
Allehelgen
1. november
Mortensdag
11. november

Latinske helgendags-navne mm:

Circumcisio
1. januar
Epiphania
6. januar
Pauli conversio
25. januar
Purificatio Mariæ, Marie renselse, Candelarum. Kyndelmisse
2. februar
Cathedra Petri, Peders stol
22. februar
Bissextilis (skuddag)
24. februar
40 milites martyres, 40 riddere
9. marts
Annuntiatio Mariæ, Marie Bebudelsesdag
25. marts
Valpurgis (Valborg), Philippi et Jacobi
1. maj
Johannes Baptistæ, Skt Hans
24. juni
7 (septem) dormientes, Syvsoverdag
27. juni
Visitatio Mariæ, Marie besøgelsesdag
2. juli

Taksigelsesfester: Fest(um) Grat(iarum):

Laurentius
10. august
Assumptio Mariæ, Marie himmelfart
15. august
Bartholomæus
24. august
Severinus (Søren)
23. oktober
Omnium Sanctorum, Alle helgens dag
1. november
Omnium animarum, Alle sjæles dag
2. november
Nat(ivitas Christi)
25. december
Stephanus (Steffen)
26. december
1659, (Stormen på Kbh.)
11. februar
1660, (Slaget v. Nyborg)
14. november
1728, (Kbhs brand)
23. oktober

Latinske ugedags-navne:

Dies
dag
Dies Solis
søndag
Dies Lunæ
mandag
Dies Martis
tirsdag
Dies Mercurii
onsdag
Dies Jovis
torsdag
Dies Veneris
fredag
Dies Saturni
lørdag
Dominica
søndag
Fer(ia)
ugedag
Feria magna/majo
i påskeuge
Feria Prima
søndag
Feria Secunda
mandag
Feria Tertia
tirsdag
Feria Quarta
onsdag
Feria Quinta
torsdag
Feria Sexta
fredag
Feria Septima
lørdag
Hebdomada
uge
Sabbatum
lørdag

Latinske måneds-betegnelser:

Mensis/Mense
måned
7br(is) / VIIbr(is)
september
8br(is) / VIIIbr(is)
oktober
9br(is) / IXbr(is)
november
10br(is) / Xbr(is)
december

Flytte (skifte-)dage: Fra gammel tid:

Forår
3. fredag efter påske
Efterår
Mikkelsdag 29/09
Fra 1799 i København, fra 1813 i købstæderne og fra 1817 i landdistrikterne:
Forår
3. tirsdag i april (hvis dagen faldt i påsken, så næste uges torsdag)
Efterår
3. tirsdag i oktober

Tamperdage: Jejunia temporalia/legitima

1 i fasten
2. onsdag efter fastelavn
2 i pinsen
1. onsdag efter pinse
3 om høsten
3. onsdag i september
4 før jul
3. onsdag i december