På sporet af slægten

Indvandrere

Mange vil sikkert på et tidspunkt støde på folk af udenlandsk oprindelse i deres slægt. I områder med mange udenlandske arbejdere kan du være heldig at finde særlig registrering af udlændinge i retsbetjentarkiverne, som findes på landsarkiverne.

I retsbetjentarkiverne finder du som regel protokoller over "udstedte opholdsbøger". Heri står navn og nationalitet på personer, der har fået udstedt - eller fornyet - de lovpligtige opholdsbøger i den pågældende retsbetjents område.

Senere blev det Statspolitiet i København, som udstedte opholdsbøger til fremmede. For at kunne finde noget i dette arkiv - som findes i Rigsarkivet - skal du kende indvandrerens udlændingenummer, eller benytte det navnekartotek, som arkivet er i besiddelse af.

"Udenlandske" kirkebøger på arkiverne

Enkelte steder var indvandringen af bestemte grupper så stor og organiseret, at indvandrerne har dannet deres egne menigheder med kirkebøger etc. Det gælder fx 1700-årenes franske indvandrere i den religiøse fristad Fredericia. Også de lollandske "roepolakker" havde deres egne, romersk-katolske, kirker i de større byer og købstæder.

Kirkebøgerne fra de anerkendte trossamfund skal afleveres til Landsarkiverne på samme måde som folkekirkens kirkebøger, og er omfattet af lignende tilgængelighedsfrister.

Film fra hele verden

Hvor finder man dem ellers? Oplysninger om indvandrere kan man finde i Landsarkiverne (bl.a. retsbetjentarkiver; tilsyn m. udenlandske arbejdere) og i Rigsarkivet (bl.a. Danske Kancelli, Indenrigsministeriet. Registre over personer, der har fået indfødsret. Efter 1915, se lister i Statspolitiet) OBS: Kvinder, der har giftet sig til indfødsret står der ikke - heller ikke koner og børn til indvandrere, der fik indfødsret. Frem til 1898 kan man kun finde navnet på manden, selvom indfødsretten også automatisk gjaldt hans kone og evt. børn.

Er der udlændige i slægten kan det også være en god idé at besøge LDS-kirkens slægtshistoriske læsesale. Her er det muligt at leje mikrofilm af slægtshistorisk relevante kilder fra hele verden. LDS læsesale er åbne for alle, uanset religiøst tilhørsforhold.

En anden søgemulighed er LDS store database med slægtshistorisk materiale, Family Search, som rummer oplysninger fra indtastede kilder m.m. over hele verden.

Er der svenskere på anetavlen, er der mulighed for at leje film gennem SVAR, som er en del af det svenske rigsarkiv. På flere af arkivernes læsesale og på visse folkebiblioteker samt lokalarkiver, kan du finde SVAR´s kataloger.

Polske indvandrere

Du skal selv bestille og betale for leje af materialerne, dog har enkelte folkebiblioteker en særlig låneaftale.

Leder du efter indvandrere i slægten? Husk, at de anerkendte trossamfunds kirkebøger også skal afleveres til arkiverne. Det gælder fx også den romersk-katolske Hellig Kors kirke i Nykøbing Falster, hvor disse polske børn modtog deres første kommunion i 1922.

TIPS: Prøv også at søge i Dansk Demografisk Database her finder du alle, der har fået indfødsret fra 1776 til 1960. Du kan også forsøge dig i LDS store base familysearch.org der rummer millioner af navne fra hele verden.