På sporet af slægten

Gammeldags tid

Når du bruger kirkebøger fra før 1812- 1814, vil du som regel finde datoer, som er lavet ud fra kirkeårets inddeling. Præsten har altså ikke skrevet selve datoen for hvornår dåb, begravelse m.m. blev foretaget. Han har skrevet (søn)dagens latinske navn eller betegnelse.

Havde dagen ikke sit eget navn, har han i stedet skrevet, hvornår (søn)dagen lå i forhold til den nærmeste helligdag eller navngivne søndag.

I kirkebogen kan der så fx stå, at et barn blev døbt "Dom. 7. p. Trin. 1770". - altså den 7. søndag efter trinitatis - i stedet for "søndag den 29. juli". Kirkeårets inddeling er baseret på årets søn- og helligdage. Nogle af dem er faste, d.v.s. at de falder på samme dato hvert år. Andre er bevægelige. De retter sig efter, hvornår påsken falder det pågældende år.

Kalenderreform år 1700

I 1700 blev indført en ny kalender, nemlig den gregorianske, som er dén vi bruger i dag.

Tidligere regnede man efter den julianske , som efterhånden var blevet for unøjagtig. I år 1700 slettede man simpelthen 11 dage, og gik fra søndag d. 18 februar til mandag d. 1. marts. Den gregorianske kalender blev indført i katolske lande allerede i 1582.

Kalenderen var blevet til på initiativ af pave Gregor d. 13. Det var kun ca. 50 år efter reformationen - og paver var ikke i så høj kurs herhjemme. Derfor kom det til at vare noget længere inden Danmark - og andre protestantiske lande - indførte den nye tidsregning.

kalender

1. søndag i Advent markerer indgangen
til det nye kirkeår - og i ældre kirkebøger
kan det godt være med til at forvirre
årstalsbegreberne lidt.

Kirkeåret tyvstarter

Kirkeåret starter 1. søndag i advent, altså ikke nytårsdag som kalenderåret begynder med. Og i mange kirkebøger før 1814 har man regnet med kirkeåret i stedet for kalenderåret.

Kirkeåret "tyvstarter" altså på det nye år: I 1783 faldt første søndag i advent den 30. november. Man kan så i en kirkebog risikere at se en indførsel fra søndagen d. 23. november 1783 blive fulgt af en indførsel for næste søndag, der så kaldes "1. søndag i advent 1784" - selvom kalenderåret ikke var skiftet endnu.