Find slægten

Alle kan ...

Schalburg-korpsets hovedkvarter

Hovedkvarteret for Schalburgkorpset,
som var en dansk SS-gruppe der blev oprettet
i 1943. Den besatte bygning er Frimurerenes
på Blegdamsvej i København.

Tidligere var der mange som havde den opfattelse, at slægtshistorie ikke var noget for almindelige familier. Hvilken interesse havde de for eftertiden? Men det er helt forkert. For både alle slægter og alle mennesker har deres egen helt specielle historie.

Det vil man hurtigt opdage, når man begynder at samle stof ind hos familiemedlemmer, som man måske før knapt nok kendte navnene på. Alene at møde dem kan være en stor glæde. Og måske fører det til, at nogen inviterer til fætter- og kusinefest. Det kan blive begyndelsen til et helt nyt sammenhold i familien og måske senere danne basis for en egentlig slægtsbog.

Kom hurtigt i gang!

Men det gælder om at komme hurtigt i gang, medens der endnu er nogen, der kan fortælle om "gamle dage". Tænk bare på, at det i dag kun er en lille del af befolkningen, der har oplevet besættelsestiden, som i mange familier greb dybt ind i hverdagen og satte sig spor langt frem i tiden.