Find slægten

Læsesalen :: Artikler

Bogreol

Her vil du finde nogle artikler, som eventuelt vil kunne interessere dig. De indeholder måske noget du kan bruge, blandt andet noget om hvor lang tid der går inden du kan få oplysninger om adoption, hvad der eventuelt er at hente i retsprotokoller og meget andet.

Et eksempel

Aftægt er en slags "privat pension". Det kan også kaldes undertægt, ophold eller undentag. Aftægten var forskellige ydelser, som en ny beboer i et hus eller på en gård gav til de ældre, tidligere beboere, som havde afstået eller overladt ejendommen. Som regel blev det i familien, når fx et ældre ægtepar afstod deres gård til en datter og svigersøn mod at komme på aftægt.

Aftægtskontrakt

§ 2: Aftægtsyderen skal aarlig levere nedennævnte Præstationer i fuldkommen sunde, gode og forsvarlige Kjøbmandsvarer frit bragt i Aftægtsboligen til de anførte Tider, nemlig:

2 Tønder Rug, 1 Tønde Byg og 1 Tønde Malt til Mortensdag

1 Tønde Kartofler til Mikkelsdag

2 Lispund god Mejeriost i Løbet af Sommeren

2½ Lispund frisk Natursmør, at levere med en Tolvtedel den 1ste i hver Måned

Og der er meget mere både fri kørsel, lægehjælp o.s.v.

Det er skrevet direkte af, og kontrakten er dateret Romdrup d. 16 Jan. 1897